Védjegy

Védjegy

Az alberlet.hu megjelölés védjegyoltalom alatt áll, melynek kizárólagos jogosultja az Alberlet.hu Online Franchise Kft. Erre tekintettel - a vonatkozó 1997. évi XI. törvény értelmében - az Alberlet.hu Online Franchise Kft-nek kizárólagos joga van a megjelölés használatára, és bárkivel szemben felléphet, aki védjegybitorlást követ el, azaz az engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében azonos, vagy hasonló megjelölést használ.

A védjegyoltalomból következően tehát az alberlet.hu, vagy ahhoz hasonló megjelölés kifejezett engedély hiányában sem doménnévként, sem cégnévként nem használható, s az egyéb, gazdasági tevékenység körében történő felhasználás is engedélyköteles.

A védjegybitorlás súlyos büntetőjogi és polgári jogi következményeket von maga után.

A büntetőjogi jogkövetkezményeket a Büntető Törvénykönyv 329/D. §-a szabályozza. Ennek értelmében két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával, vagy pénzbüntetéssel büntetendő az, aki a védjegy jogosulatlan utánzásával vagy átvételével megsérti a védjegyjogosult oltalomból eredő jogait és ezzel vagyoni hátrányt okoz. Súlyos esetben a büntetés bűntett miatt akár három évig terjedő szabadságvesztés is lehet.

A polgári jogi következmények körében az Alberlet.hu Kft. a bitorlóval szemben kártérítési követelést érvényesíthet, s ezen túlmenően
a) követelheti a védjegybitorlás megtörténtének bírósági megállapítását;
b) követelheti a védjegybitorlás vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyását és a bitorló eltiltását a további jogsértéstől;
c) követelheti, hogy a bitorló szolgáltasson adatot a bitorlással érintett áruk, illetve szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevőkről, valamint az ilyen áruk terjesztésére kialakított üzleti kapcsolatokról;
d) követelheti, hogy a bitorló nyilatkozattal vagy más megfelelő módon adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a bitorló részéről vagy költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak;
e) követelheti a védjegybitorlással elért gazdagodás visszatérítését;
f) követelheti a kizárólag vagy elsősorban a védjegybitorlásra használt eszközök és anyagok, valamint a védjegybitorlással érintett áruk, illetve csomagolóanyagok lefoglalását, meghatározott személynek történő átadását, kereskedelmi forgalomból való visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetve megsemmisítését.