Created with Sketch. N O . 1 A Z E L Ő Z Ő H Ó N A P B A N NO. 1 . N O . 1 A Z E L Ő Z Ő H Ó N A P B A N NO. 1 . Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. image/svg+xml Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch.

Védjegy

Az alberlet.hu megjelölés védjegyoltalom alatt áll, melynek kizárólagos jogosultja az Alberlet.hu Kft. Erre tekintettel - a vonatkozó 1997. évi XI. törvény értelmében - az Alberlet.hu Kft-nek kizárólagos joga van a megjelölés használatára, és bárkivel szemben felléphet, aki védjegybitorlást követ el, azaz az engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében azonos, vagy hasonló megjelölést használ.

A védjegyoltalomból következően tehát az alberlet.hu, vagy ahhoz hasonló megjelölés kifejezett engedély hiányában sem doménnévként, sem cégnévként nem használható, s az egyéb, gazdasági tevékenység körében történő felhasználás is engedélyköteles.

A védjegybitorlás súlyos büntetőjogi és polgári jogi következményeket von maga után.

A büntetőjogi jogkövetkezményeket a Büntető Törvénykönyv 329/D. §-a szabályozza. Ennek értelmében két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával, vagy pénzbüntetéssel büntetendő az, aki a védjegy jogosulatlan utánzásával vagy átvételével megsérti a védjegyjogosult oltalomból eredő jogait és ezzel vagyoni hátrányt okoz. Súlyos esetben a büntetés bűntett miatt akár három évig terjedő szabadságvesztés is lehet.

A polgári jogi következmények körében az Alberlet.hu Kft. a bitorlóval szemben kártérítési követelést érvényesíthet, s ezen túlmenően
a) követelheti a védjegybitorlás megtörténtének bírósági megállapítását;
b) követelheti a védjegybitorlás vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyását és a bitorló eltiltását a további jogsértéstől;
c) követelheti, hogy a bitorló szolgáltasson adatot a bitorlással érintett áruk, illetve szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevőkről, valamint az ilyen áruk terjesztésére kialakított üzleti kapcsolatokról;
d) követelheti, hogy a bitorló nyilatkozattal vagy más megfelelő módon adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a bitorló részéről vagy költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak;
e) követelheti a védjegybitorlással elért gazdagodás visszatérítését;
f) követelheti a kizárólag vagy elsősorban a védjegybitorlásra használt eszközök és anyagok, valamint a védjegybitorlással érintett áruk, illetve csomagolóanyagok lefoglalását, meghatározott személynek történő átadását, kereskedelmi forgalomból való visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetve megsemmisítését.